Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia w roku akademickim 2017/2018

Seminaria

licencjackie: 

Studia stacjonarne:

prof. UW, dr hab. Jan Potkański, Proza XX wieku i najnowsza.

 

magisterskie:

Studia stacjonarne:

prof. dr hab. Hanna Gosk, Literackie ujęcia pamięci „zwycięzców”/„pokonanych” w prozie polskiej XX i XXI wieku.

prof. dr hab. Hanna Gosk, Proza polska XXI wieku wobec wyzwań współczesności (kontynuacja).

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Pamięć, fikcja, biografia. Literatura XX i XXI wieku jako imaginarium i jako archiwum.

prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik, Nowoczesna literatura europejska w polskiej perspektywie (wiek XX i okolice).

Studia niestacjonarne: 

prof UW, dr hab. Tomasz Wójcik

doktoranckie: 

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

prof. dr hab. Hanna Gosk