Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Seria wydawnicza Zakładu Literatury XX wieku i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury
Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. i wstęp Ż. Nalewajk, Elipsa, Warszawa 2012

Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. i wstęp Żaneta Nalewajk, Elipsa, Warszawa 2012. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku”, red. i wstęp H.Gosk, Universitas, Kraków 2012

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. i wstęp Hanna Gosk, Universitas, Kraków 2012. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
(Seria CBDP)

Jagoda Wierzejska, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 Jagoda Wierzejska, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012. Zapoznaj się ze spisem treści.
Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2011 Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2011. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
Andrzej Zieniewicz, Pakty i fikcje, Elipsa, Warszawa 2011 Andrzej Zieniewicz, Pakty i fikcje, Elipsa, Warszawa 2011. Zapoznaj się ze spisem treści.
Spojrzenie - spektakl - wstyd, red. Jan Potkański, Robert Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011. Spojrzenie - spektakl - wstyd, red. Jan Potkański, Robert Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. i wstęp Ż. Nalewajk, Elipsa, Warszawa 2011 Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. i wstęp Żaneta Nalewajk, Elipsa, Warszawa 2011. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska, Elipsa, Warszawa 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska, Elipsa, Warszawa 2011. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
Publikacja poza serią.
Nowe dwudziestolecie (1989-2009), red i wstęp H.Gosk, Elipsa, Warszawa 2010 Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. i wstęp Hanna Gosk, Elipsa, Warszawa 2010. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
Hanna Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010 Hanna Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.
(Seria CBDP)

Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia

Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010. Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.

Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Elipsa, Warszawa 2010

Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Elipsa, Warszawa 2010. Zapoznaj się ze spisem treści.
Publikacja poza serią.

Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji

Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opisywalności, red. i wstęp Hanna Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009 (publikacja Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury). Zapoznaj się ze spisem treści i wstępem.

Parabazy wpływu: Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan

Jan Potkański, Parabazy wpływu: Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan, Elipsa, Warszawa 2008. Zapoznaj się ze spisem treści.

(Nie)ciekawa epoka. Literatura i PRL

(Nie)ciekawa epoka. Literatura i PRL, red. i wstęp Hanna Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008 (publikacja Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury). Zapoznaj się ze spisem treści.

(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku

(Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. i wstęp Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008. Zapoznaj się ze spisem treści.

Narracje po końcu (Wielkich Narracji). Kolekcje, obiekty, symulakra…

Narracje po końcu (Wielkich Narracji). Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, wstęp H. Gosk, Ł. Pawłowski, A. Zieniewicz, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2007. Zapoznaj się ze spisem treści.

Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, wstęp Hanna Gosk, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2006. Zapoznaj się ze spisem treści.
Pisarze polsko-żydowscy XX wieku, red. Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak, Elipsa, Warszawa 2006

Pisarze polsko-żydowscy XX wieku, red. Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak, Elipsa, Warszawa 2006. Zapoznaj się ze spisem treści.
Publikacja poza serią.

Czytane na nowo, Proza obca Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literaturoznawczych, red. M. Dabrowski, M. Kliszcz, Elipsa, Warszawa 2006.

Zamiast końca historii. Rozumienie i prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne

Hanna Gosk, Zamiast końca historii. Rozumienie i prezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005. Zapoznaj się ze spisem treści.

Tomasz Wójcik, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Elipsa, Warszawa 2005

Tomasz Wójcik, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Elipsa, Warszawa 2005. Zapoznaj się ze spisem treści.

Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania

Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. Hanna Gosk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, wstęp Hanna Gosk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005. Zapoznaj się ze spisem treści.
Czytane na nowo. Proza polska XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literaturoznawczych Czytane na nowo. Proza polska XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literaturoznawczych, red. Mieczysław Dąbrowski, Hanna Gosk, wstęp Mieczysław Dąbrowski, Świat Literacki, Izabelin 2004. Zapoznaj się ze spisem treści.

Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2003

Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2003. Zapoznaj się ze spisem treści.

Bohater swoich czasów. Postać literacka w prozie polskiej XX wieku o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia

Hanna Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w prozie polskiej XX wieku o tematyce współczesnej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Świat Literacki, Izabelin 2002.

Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wiek

Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. i wstęp Hanna Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002.

Swój/Obcy/Inny: z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej,

Mieczysław Dąbrowski, Swój/Obcy/Inny: z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Elipsa, Izabelin 2001.