Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

dr Łukasz Pawłowski
dr Łukasz Pawłowski
wyślij wiadomość

W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i rozpoczął pracę w Instytucie Literatury Polskiej. Za doktorat otrzymał nagrodę w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Członek Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury.

Zainteresowania badawcze:

 • powieść w XX i XXI wieku;
 • literatura odczytywana jako dokument życia społecznego i intelektualnego epoki;
 • kultura dwudziestolecia międzywojennego.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.

b) wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

 • Projekt chrześcijańskiej Europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 4.
 • (Wielkich) narracji życie po życiu?, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 2.
 • Czystość, brud i chaos rewolucji. O dwóch częściach „Przedwiośnia”, „Teksty Drugie” 2009, nr 3.
 • Purity, Dirt and Chaos of Revolution. On the Two Parts of Przedwiośnie, “Second Texts” (Special Issue English Edition “Text and The Body”), 2013 vol. 1.

c) wybrane artykuły w książkach zbiorowych:

 • Władysław Terlecki „Zwierzęta zostały opłacone”. Ruch od powieści historycznej do ponowoczesnej narracji o historii [w:] Podmiot i tekst w literaturze XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2006.
 • Stłumiona mowa codzienności. Pożytki z mikrohistorycznego ujęcia tekstu literackiego (Piotra Choynowskiego „Dom w śródmieściu”) [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku,, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 • Wstęp (współautor) [w:] Narracje po końcu (Wielkich) Narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 • Wyparte, pominięte przez dyskursy (o) Drugiej Rzeczpospolitej. Próba interpretacji genealogicznej [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku,, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • O „zmarłej przeszłości”, która nie chce odejść. Bohater „Pokolenia Marka Świdy” w niezwykłej sytuacji dziejowej [w:] Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opisywalności,, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • O ustanowieniu władzy nad rzeczywistością po zaborach w „Generale Barczu” Juliusza Kadena-Bandrowskiego [w:] Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze,, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011.
 • Czarne skrzydła - białe skrzydła i społeczna resztka,, „Metamorfozy społeczne”, 2012 t. 4 (Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej), red. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2012.

Kontakt: pawlowskilukasz@wp.pl