Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje organizowane przez Zakład Literatury XX wieku

16-18 kwietnia 2013 r. Konferencja naukowa Literatura i „faktury” historii XX wieku, zorganizowana przez Zakład Literatury XX Wieku. Szczegóły.

28-29 maja 2012 r. Ogólnopolska konferencja organizowana przez Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych (z siedzibą na WP UW), Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości (UAM) oraz Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu (IFP UAM): Po zaborach, po wojnie, po PRL - polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Szczegóły.

16-17 maja 2012 r. Ogólnopolska konferencja doktorantów UW, UJ, UAM i UŚ pt. Literatura – Historia – Geografia. Kulturowe inspiracje warsztatu literaturoznawczego. Szczegóły

21-23 marca 2011 r. - Międzynarodowa konferencja pt. Space and Memory. Warsaw-Berlin-Tel Aviv, UW.

56 maja 2011 Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury wraz z Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, szczegóły, program.

Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej2325 listopada 2010 r. ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku ILP UW Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wiekuProgram.

1516 listopada 2010 r. międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z pracownikami Zakładu Literatury XX wieku pt. Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polskożydowskiej, szczegóły.

9–10 listopada 2010 r. konferencja Zakładu Literatury XX wieku pt. Spojrzenie – spektakl – wstyd, szczegóły.

16–18 listopada 2009 r. – konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku oraz Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW pt. Nowe Dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania – hierarchie – perspektywy. Zaproszenie. Program.

6-8 października 2009 r. – polsko-izraelska konferencja współorganizowana przez dr Alinę Molisak pt. Polish and Hebrew Literature and National Identity. Program.

13–14 maja 2009 r. – konferencja naukowa organizowana przez Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury ILP UW, przy udziale IBI "Artes Liberales" UW oraz Instytutu Kultury Polskiej UW pt. Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opowiadalności. Program.

18–19 listopada 2008 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku pt. Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia – fascynacje – zaprzeczenia.

16–18 czerwca 2008 r. – współorganizowany przez dr Alinę Molisak Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny.

22–24 maja 2008 r. – współorganizowana przez dr Alinę Molisak miedzynarodowa konferencja Processes of Anamnesis: Memory of the Holocaust in East Central Europe after 1990, Uniwersytet Humboldta w Berlinie.

5–6 maja 2008 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury oraz Koło Naukowe Psychoanalizy Kultury Wydziału Polonistyki UW pt. Psychoanaliza, Kultura, Interpretacja.

4–5 marca 2008 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku, Zakład Komparatystyki oraz Wydział Polonistyki UW pt. Lektury płci – polskie (kon)teksty. Publikacja pokonferencyjna: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2008.

4–6 grudnia 2007 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku we współpracy z Department of Slavic Languages (University of Chicago) i Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia (Kanada) pt. Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku. Publikacja pokonferencyjna: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. i wstęp H. Gosk, B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.

28 listopada 2007 r. – spotkanie panelowe zorganizowane przez Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW z udziałem Renaty Gorczyńskiej, prof. Bożeny Karwowskiej, prof. Andrzeja Stanisława Kowalczyka, pt. Kobiece i męskie opowieści o emigracji.

28–30 listopada 2006 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku oraz Pracownię Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW pt. Narracje po końcu (wielkich) narracji – obiekty, kolekcje, symulakry. Publikacja pokonferencyjna: Narracje po końcu (Wielkich Narracji). Kolekcje, obiekty, symulakra... , red. H. Gosk, A. Zieniewicz, wstęp H. Gosk, Ł. Pawłowski, A. Zieniewicz, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2007.

15–17 listopada 2005 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku, pt. Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Publikacja pokonferencyjna: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, wstęp H. Gosk, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2006.

21 marca 2005 r. – spotkanie zorganizowane przez Zakład Literatury XX wieku ze specjalistką w dziedzinie creative writing prof. Karen Kovacik (Indiana University, USA) pt. Czy można nauczyć pisania literatury pięknej? Warsztaty literackie w wersji amerykańskiej.

2004 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku pt. Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. Publikacja pokonferencyjna: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, wstęp H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2005.

2003 r. – konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku oraz Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski pt. Dwudziestowieczność. Publikacja pokonferencyjna: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. Andrzej Z. Makowiecki, M. Dąbrowski, Warszawa 2003 oraz Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, Warszawa 2004.

2001 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku pt. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku. Publikacja pokonferencyjna: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. i wstęp H. Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002.

2000 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Literatury XX wieku, pt. Autobiografizm. Przemiany formy, znaczenia. Publikacja pokonferencyjna: Autobiografizm. Przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, wstęp H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.