Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

dr Karol Hryniewicz
dr Karol Hryniewicz
wyślij wiadomość

Sekretarz Zakładu Literatury XX i XXI wieku. Doktoryzował się na Wydziale Polonistyki UW w 2013 roku na podstawie pracy: Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Jest absolwentem jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich z filozofii w IF UW. Od 2005 roku związany z Festiwalem Poezji im. Zbigniewa Herberta. W latach 2009–2010 pracował w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego. Uczył również w jednym z podwarszawskich liceów.

Zainteresowania badawcze:

 • poezja polska XX wieku (w szczególności twórczość Różewicza, Herberta i Szymborskiej);
 • estetyka filozoficzna;
 • teoria awangardy i awangardowe przemiany w sztuce XX wieku;
 • filozoficzne konteksty literatury.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Kraków 2014.

b) redakcja książek zbiorowych

 • Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk Literatury, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014.

c) wybrane artykuły

 • Urojona formuła klasyczności. Wykład estetyki normatywnej w „89 wierszach” Zbigniewa Herberta, [w:] Zmysł wzroku zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. II, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006, s. 123–151.
 • Estetyka i filozofia sztuki w świetle tradycji, przecięć i perspektyw, „Sztuka i Filozofia” 36/2010, s. 147–152.
 • Główne rysy etyki perfekcjonistycznej Henryka Elzenberga, [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010, s. 397–407.
 • Poezja Tadeusza Różewicza i dyskurs estetyczny późnej nowoczesności. Próba rozpoznania, [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. Rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza,, red. J.M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 231–248.
 • Potęga smaku – smak wolności. Zbigniewa Herberta teoria działania estetycznego?, [w:] Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwu red. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Katowice 2012, s. 83-95.
 • Rytm, praca i sztuka - myśl estetyczna Artura Sandauera, [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk Literatury,, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 81–96.
 • Między futuryzmem a formizmem - o kilku implikacjach płynących z powojennego zastąpienia "zasady życia" "zasadą komplikacji", [w:] Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, red. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa 2015, s. 199–208.
 • Przygody ciała w dziennikach Gombrowicza zapisane (perspektywa nie tylko fenomenologiczna), [w:] Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, red. K. Ćwikliński, A. Spólna, D. Świtkowska, Radom 2015, s. 187-201.
 • Jak "kawałek deski"? Kilka uwag o władzy wyobraźni w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej,, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2016, s. 249-259.
 • "Historia o nich głucho milczy"? O dwóch strategiach tworzenia wizerunku pokolenia Armii Krajowej w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Rekonesans, [w:] Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 82-105.